پرداخت در محل

شما میتوانید هزینه سفارش خود را هنگام تحویل محصول پرداخت کنید.