درباره ما

تاریخچه

 

میتوان گفت گوشت بهشت سابقه 400 ساله دارد .
یعنی 4 نسل تجربه باعث این شده است که بتوانیم تمام تجربیات گذشتگانمان را در این امر خطیر بکار بگیریم.
شروع این کار به نوعی از دو  نسل  قبل از فروشگاهی در بلوار مصلی بنام فروشگاه حاج حسین شروع شده که در آن فروشگاه به همراه پدرمان مشغول به فعالیت بودم وبا سختگیری هایی که ایشان داشتند نسبت به سلامت گوشت و تعهدی که نسبت به مردم داشتند باعث پشتکار اینجانب گردید. تا با همت و مراقبتهای پدرم بتوانم شروعی از نسل جدید این خانواده برای ادامه کار داشته باشم و سعی کردم با الگوگیری از از پدر و سایر رقبا همیشه در ترازی بالاتر از دیگران فعالیت نمایم که همین دیدگاه اینجانب را بر این داشت تا به تنهایی فعالیتم را آغاز کنم.
به لطف خداوند منان و عنایت آقا علی ابن الموسی الرضا المرتضی از فروشگاه مرکزی واقع در خیابان بهشت شروع و طی حدود 35  سال این مجموعه شامل 4 فروشگاه در سطح شهر و همینطور 2 مجموعه غدایی شامل رستوران و چلوکبابی زیر مجموعه گوشت بهشت اقدام نمودم و....