روند بازگشت کالا

در چه شرایطی میتوانم کالای خود را بازگردانم؟
همه تلاش ما در سوپر گوشت بهشت این است که محصول خریداری شده در شرایط مطلوب به دست شما برسد، با این وجود ممکن است در بعضی مواقع شما اقدام به بازگرداندن کالا رو داشته باشید. ما این امکان را  برای شما درنظر گرفته ایم که با آسودگی خاطر در مدت 1 روز بعد از دریافت محصول در صورت خراب بودن محصول و یا معیوب بودن بسته بندی با فاکتور محصول برای بازگردادن اقدام کنید. 

کالا را چطور ارسال کنید؟
لطفاً قبل از هر اقدامی با کارشناسان پشتیبانی فروش تماس بگیرید. از ارسال کالا بدون هماهنگی با تیم پشتیبانی جداً، خودداری کنید. برای مرجوع کردن محصول خود می توانید جهت تحویل محصول خود از طریق مامورین توزیع سوپر گوشت بهشت با مرکز تماس هماهنگ کنید.