ضمانت بازگشت کالا

همه تلاش ما در گوشت بهشت این است که محصول خریداری شده در شرایط مطلوب به دست شما برسد، با این وجود ممکن است در بعضی مواقع شما اقدام به بازگرداندن کالا رو داشته باشید. ما این امکان را در مشهد برای شما درنظر گرفته ایم که با آسودگی خاطر در مدت 1 روز بعد از دریافت محصول با  فاکتور محصول برای بازگرداندن اقدام کنید.